Trở về

Hướng dẫn xem thông tin tài khoản VIP

Ngày đăng: 11/05/2017

Hướng dẫn xem thông tin tài khoản VIP

 

Thông tin tài khoản VIP có thể xem được ở trang VIPCare hoặc Spoint, chi tiết ở 2 trang này giống nhau hoàn toàn.

 

Tại trang Thông tin tài khoản, có thể xem được các thông tin sau:

- Cấp VIP hiện tại

- Tổng số điểm spoint của tài khoản đang có. Bao gồm: Spoint nhận từ giao dịch chuyển scoin vào game + Spoint nhận từ làm nhiệm vụ hàng ngày trên trang Spoint

- Tổng số scoin đã nạp vào tài khoản trong 360 ngày vừa qua. Lưu ý: Tính từ thời điểm hiện tại đếm lùi 360 ngày. Đây là mốc thời gian lấy tổng nạp để tính cấp VIP.

- Tổng số scoin đã nạp trong 30 ngày.  Lưu ý: Tính từ thời điểm hiện tại đếm lùi 30 ngày. Đây là mốc thời gian lấy tổng nạp để tính duy trì VIP.

- Lịch sử nhận điểm Spoint trong 7 ngày. Bao gồm: Spoint nhận từ giao dịch chuyển scoin vào game + Spoint nhận từ làm nhiệm vụ hàng ngày trên trang Spoint

- Lịch sử giao dịch Spoint trong 360 ngày.

 

Có 2 cách nhận spoint:

- Chuyển 1 scoin vào game = 1 spoint => Nghĩa là scoin còn trong tài khoản sẽ không được tính, chỉ nhận được Spoint khi chuyển thành công Scoin vào game.

- Làm nhiệm vụ hàng ngày trên trang Spoint để nhận điểm.

 

Điểm Spoint được lấy từ ngày 01/04/2016 đến hiện tại.

 

Xem thông tin tài khoản trên trang VIPCare:

Xem thông tin tài khoản trên trang Spoint:

Trang nhiệm vụ trên spoint:

Hướng dẫn cách tính VIP:

 

Giới thiệu chương trình VIPCare

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Spoint

 

 

Thân ái,

VIP CARE SOHAGAME - HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG VIP

• Email  : vipcare@sohagame.vn

• Hotline : 
1900 6639

 Hỗ trợ quốc tế: 84-4-73 09 5555 (Ext:950)